Leveringsgaranti

Leveret til tiden – eller afslag i prisen

Er en eller flere af dine varer forsinket mere en uge i forhold til aftalt leverings- eller afhentningsdato, giver vi dig 10 % af den forsinkede vares pris i kompensation.

Vi beregner kompensationen ud fra en vurdering af, om forsinkelsen betyder, at du ikke kan anvende det, du har købt.

Bemærk, at vi forbeholder os ret til ikke at udbetale kompensation, hvis der er tale om forsinkelse ved levering med pakkepost, hvor forsinkelsen kan henføres til PostNord.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvordan kompensationen udregnes:

Eksempel 1 :
Du har købt en sofa til 10.000 kr., og på ordrebekræftelsen fremgår din leverings- eller afhentningsdato. Hvis din vare ikke er klar til levering eller afhentning en uge efter den lovede dato, får du 10 % kompensation af 10.000 kr., altså 1.000 kr.

Eksempel 2:
Du har købt en sofa til 10.000 kr. og et bord til 5.000 kr. Bordet er klar til tiden, men sofaen er forsinket. Her får du 10 % af sofaens pris i kompensation, altså 1.000 kr., men ikke kompensation for bordet.

Eksempel 3:
Du har købt en dobbeltseng til 25.000 kr. Den ene halvdel er klar til tiden, men den anden er forsinket. Du får 10 % i kompensation på hele ordren, da den er købt som én samlet seng, altså 2.500 kr.

Eksempel 4:
Du har købt en reolopstilling til 15.000 kr. med 5 moduler. Én låge er forsinket. Reolsystemet kan fungere uden den ene låge, så kompensationen beregnes med 10 % af lågens pris på 500 kr., altså 50 kr.

Annullering

Du kan naturligvis altid vælge at annullere den del af din ordre, der bliver væsentligt forsinket, men der udbetales udelukkende kompensation, hvis varen bliver leveret. En væsentlig forsinkelse er over 3 uger.

Force majeure

Hvis der opstår særlige forhold, som generelt forhindrer os i at kunne overholde leveringstiden, kan vi påberåbe os force majeure. Eksempler på dette kan være strejker, snestorme, og brand.

Vores Leveringsgaranti har været gældende siden d. 15. april 2016.